Indlæg

Kommitment og tillid

En overskrift dannet af et ord, der slet ikke eksistere på dansk, men alle ved hvad betyder – eller gør du? Jeg kan rigtig godt lide ordet og dens afarter (at kommitte sig, mm), da det betyder mere end blot at holde en aftale og jeg vil rigtig gerne slå på tromme for at det optages officielt i det danske sprog incl ordets dybere betydning.

Hvis vi kigger på den dybere betydning af kommitment og prøver at beskrive ordet med andre ord, kommer vi frem til: at tilsidesætte sine egne lyster og behov, for at gøre noget man har sat sig for og blive ved, til man er færdig. Det ligger en forpligtigelse i ordet.

Man kan argumentere for at man kommitter sig til en aftale med et andet menneske, men det er egentlig en aftale man gør med sig selv. Nogle vil argumentere for, at det er lettere at overholde en aftale hvis den laves med en anden eller flere andre, men så overholder man aftalen for at undgå den skyldfølelse der følger i kølvandet af at bryde aftalen. Andre vil argumentere for, at man kun skal kommitte sig til noget der føles godt eller ligger tæt op at ens egne behov, så er det ikke så svært. Det er altså kun en svagpisser der pisser sit eget liv væk på den måde! Det er et menneske der ikke ofre særlig meget og i sidste instans løber væk, hvis det bliver for krævende. Ikke et menneske jeg vil stole specielt meget på.

Nej, tag de lidt tungere sager, som f.eks parforholdet og i yderste konsekvens ægteskabet, så ser vi vores kommitment direkte i øjnene. Vi kunne også tale om ekstremsport, som klatre Mount Everest, løbe en Iron Man el.lign, men der ligger tit andre motiver bag. Er du klar til at se din usikkerhed i øjnene, din angst, dine mønstre? Er du klar til at leve et levende liv??? Derfor er et kommitment noget der er dybere og noget der bor i dig selv helt uden indflydelse til andre.

Som en indskudt bemærkning, kan se på statistikken og konstatere at hvert andet ægteskab ender i skilsmisse, og vi kan se på antallet af singler der har svært ved at finde sig en partner. Uden jordforbindelse jagter vi kærligheden som en svævende rus og har en forventning om at kærlighedens følelse skal vare hele livet, ellers er vi vokset fra hinanden og må derfor skilles.

Kommitment er en beslutning!

Hvis vi tager kommitment til det ekstreme, så kan vi mænd se på vores udløsning. Kan du sige til dig selv at du ikke vil have udløsning i en periode, være seksuel aktiv med den kvinde du elsker og tænder for vildt på, og så holde det kommitment du har taget? Jeg har snakket med en del mænd om dette og det klassiske returspørgsmål er: ”Hvorfor skulle jeg dog det?!?”. Det er ret enkelt; for at vise dig selv, at du faktisk er i stand til at tage et kommitment, tilsidesætte dine behov og lyster, og gennemføre det du har aftalt med dig selv; kort sagt, at du kan have tillid til dig selv. En god sidegevinst er, at andre dermed også kan have tillid til dig.

Kommitment og tillid hænger uløseligt sammen.

Dit kommitment gør dig også bedre i stand til at kende dine grænser, eller det modsatte kan man godt argumentere for; jo bedre du kender dig selv, jo mere tillid har du til dig selv, jo bedre kender du dine grænser, jo bedre er du til at kommitte dig. Det hænger mere eller mindre sammen det hele. En evne til at kommitte sig øger helt naturligt tilliden til dig.

Kigger vi på den klassiske østlige spiritualitet og chakra-systemet, findes tilliden i rodchakraet sammen med mange andre egenskaber. Blandt disse, er vores grounding, vores evne til at ”stå fast”, overlevelse og den fysiske verden. Den gode nyhed er, at hvis du forbedre dig på én af egenskaberne i din rod, så styrkes de andre af sig selv.

Så i stedet for at spørge dig om du kan kommitte dig, kan jeg spørge om du har tillid til dig selv? Gennemfører du opgaven, når du har sat for at gøre det?

Jeg kunne skrive meget mere om dette emne, men vil hellere arbejde med det end at tale om det.

I’m done talking!

Autentiske mand!

Første indlæg på AuthenticMen, første indlæg om og til mænd. Tankerne er så mange at de flyder rundt i hinanden, så dette indlæg vil omhandle disse tanker omkring mandearbejde, had jeg vil og ikke mindst hvorfor.

Når vi stiger ombord på helikopteren og lader os svæve lidt over den danske mand, så danner der sig et billede og som alle billeder, så er gælder det ikke alle og vi vil let kunne finde regler der bekræfter undtagelsen mm – det er ikke det, det her handler om. Prøv at følge med og lad ordene summe i dit indre noget tid i stedet for at kassere dem med det samme, eller forgude dem for den sags skyld. Mærk efter hvad det gør og vær åben for at noget måske passer på dit liv, samt andet der ikke gør.

Autensitet, hvad betyder det egentlig? I følge Den Store Danske betyder det “ægthed” og har rødder tilbage til det gamle græske og latinske sprog. Dette projekt kaldes derfor på nudansk ”Ægte mænd”, ægte forstået på den måde, at vi ønsker at finde den mand frem vi inderst inde er født til at være. Ikke at ændre os (fordi vi er gode nok som vi er), men netop bevidstgøre alt det vi ikke er; det vi ønsker at være eller det billede vi ønsker andre har af os. Dette fænomen findes blandt alle mennesker og er en naturlig udvikling vi har været nød til at gå igennem, da vi voksede op som børn. Det var livsnødvendigt for os, at vores primære forsørgere (oftest vores forældre) ville tage sig af os og derfor har alle børn evnen til at tilpasse sig, ellers ville vi ikke overleve vores barndom.

Godt så, vi lever og er blevet voksne, modnet i mange aspekter, både fysisk og psykisk. De fleste af os (hvis ikke alle) har dog tillært os mønstre og reaktioner i barndommen, som vi stadig bruger i stor stil som voksne. Vi lever egentlig som om at vores kæreste, ægtefælde, chef, sagsbehandler, nabo, mm, er vores forældre; ikke hele tiden, men langt oftere end nødvendigt, oftere end de er bevidst om, oftere end du vil være ved! De fleste forhold der afsluttes, om det er kæreste, venner eller kolleger, har rod i mønstre du (og den anden) har tillært i barndommen.

Nu handler mandearbejde ikke om at rode rundt i barndommen, det må du selv arbejde med. Mandearbejde handler om at vi igennem gensidig tillid og ærlighed, hjælper hinanden på rette kurs når vi ikke selv kan se vores egne aktier i de udfordringer vi står i. Det er både job, venner og ikke mindst kvinder dette centrere sig om. Vi mænd kan bruge hinanden til at se os selv tydeligere, stå stærkere i vores maskulinitet og dybere i vores femininitet, og møde kvinderne med en styrke og kommitment de har brug for, lige så meget som vi har.

At du selv ser og mærker, hvad du selv bidrager med er noget af det stærkeste du kan gøre for dig selv. Det er først i det øjeblik du løsriver dine kroge fra dine omgivelser, du er i din modne maskulinitet. Disse kroge har vi alle steder, både dem vi selv har sat i andre mennesker, men også dem andre mennesker har sat i os!

Disse er ordene for i aften og de efterlader en masse løse ender, som jeg vil tage fat på over de næste måneder. Man kan godt sige at dette er et første overblik over, hvorfor jeg arbejder med mænd på denne måde, hvorfor vi har brug for det og hvad vi gør ved det.

I’m done talking!