Indlæg

Er du mand nok til at vise din sårbarhed?

Justin Baldoni wants to start a dialogue with men about redefining masculinity — to figure out ways to be not just good men but good humans. In a warm, personal talk, he shares his effort to reconcile who he is with who the world tells him a man should be. And he has a challenge for men: “See if you can use the same qualities that you feel make you a man to go deeper,” Baldoni says. “Your strength, your bravery, your toughness: Are you brave enough to be vulnerable? Are you strong enough to be sensitive? Are you confident enough to listen to the women in your life?”

Autentiske mand!

Første indlæg på AuthenticMen, første indlæg om og til mænd. Tankerne er så mange at de flyder rundt i hinanden, så dette indlæg vil omhandle disse tanker omkring mandearbejde, had jeg vil og ikke mindst hvorfor.

Når vi stiger ombord på helikopteren og lader os svæve lidt over den danske mand, så danner der sig et billede og som alle billeder, så er gælder det ikke alle og vi vil let kunne finde regler der bekræfter undtagelsen mm – det er ikke det, det her handler om. Prøv at følge med og lad ordene summe i dit indre noget tid i stedet for at kassere dem med det samme, eller forgude dem for den sags skyld. Mærk efter hvad det gør og vær åben for at noget måske passer på dit liv, samt andet der ikke gør.

Autensitet, hvad betyder det egentlig? I følge Den Store Danske betyder det “ægthed” og har rødder tilbage til det gamle græske og latinske sprog. Dette projekt kaldes derfor på nudansk ”Ægte mænd”, ægte forstået på den måde, at vi ønsker at finde den mand frem vi inderst inde er født til at være. Ikke at ændre os (fordi vi er gode nok som vi er), men netop bevidstgøre alt det vi ikke er; det vi ønsker at være eller det billede vi ønsker andre har af os. Dette fænomen findes blandt alle mennesker og er en naturlig udvikling vi har været nød til at gå igennem, da vi voksede op som børn. Det var livsnødvendigt for os, at vores primære forsørgere (oftest vores forældre) ville tage sig af os og derfor har alle børn evnen til at tilpasse sig, ellers ville vi ikke overleve vores barndom.

Godt så, vi lever og er blevet voksne, modnet i mange aspekter, både fysisk og psykisk. De fleste af os (hvis ikke alle) har dog tillært os mønstre og reaktioner i barndommen, som vi stadig bruger i stor stil som voksne. Vi lever egentlig som om at vores kæreste, ægtefælde, chef, sagsbehandler, nabo, mm, er vores forældre; ikke hele tiden, men langt oftere end nødvendigt, oftere end de er bevidst om, oftere end du vil være ved! De fleste forhold der afsluttes, om det er kæreste, venner eller kolleger, har rod i mønstre du (og den anden) har tillært i barndommen.

Nu handler mandearbejde ikke om at rode rundt i barndommen, det må du selv arbejde med. Mandearbejde handler om at vi igennem gensidig tillid og ærlighed, hjælper hinanden på rette kurs når vi ikke selv kan se vores egne aktier i de udfordringer vi står i. Det er både job, venner og ikke mindst kvinder dette centrere sig om. Vi mænd kan bruge hinanden til at se os selv tydeligere, stå stærkere i vores maskulinitet og dybere i vores femininitet, og møde kvinderne med en styrke og kommitment de har brug for, lige så meget som vi har.

At du selv ser og mærker, hvad du selv bidrager med er noget af det stærkeste du kan gøre for dig selv. Det er først i det øjeblik du løsriver dine kroge fra dine omgivelser, du er i din modne maskulinitet. Disse kroge har vi alle steder, både dem vi selv har sat i andre mennesker, men også dem andre mennesker har sat i os!

Disse er ordene for i aften og de efterlader en masse løse ender, som jeg vil tage fat på over de næste måneder. Man kan godt sige at dette er et første overblik over, hvorfor jeg arbejder med mænd på denne måde, hvorfor vi har brug for det og hvad vi gør ved det.

I’m done talking!